ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Λείψανα αρχαίου κτίσματος παρά τους Αγίους Αναργύρους
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΕΣΒΟΥ / ΛΕΣΒΟΥ / ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ /
Θέση
Παρά τους Αγίους Αναργύρους
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Κ' ΕΠΚΑ Λέσβος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
23-09-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962