ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο ακρωτήριο Αγίου Φωκά (θαλάσσια περιοχή και ιερό Βρισιγενούς Διονύσου)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΕΣΒΟΥ / ΛΕΣΒΟΥ / ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ / Άγιος Φωκάς
Θέση
Ακρωτήριο Αγίου Φωκά
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, ενάλιος αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Ενάλιοι Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Κ' ΕΠΚΑ Λέσβος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
25-09-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 21645/1266/11-4-1960, ΦΕΚ 199/Β/11-5-1960
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/50927/2603/7-11-1991, ΦΕΚ 978/Β/27-11-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/61212/3229/20-12-1994, ΦΕΚ 31/Β/20-1-1995
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/61145/3599/9-12-1997, ΦΕΚ 81/Β/5-2-1998
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16507/1004/29-9-1998, ΦΕΚ 1169/Β/9-11-1998