ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο Ξηρόκαστρο Καλλονής (ερείπια αρχαίου οικισμού)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΕΣΒΟΥ / ΛΕΣΒΟΥ / ΚΑΛΛΟΝΗΣ /
Θέση
Ξηρόκαστρο
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Κ' ΕΠΚΑ Λέσβος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Στο Ξηρόκαστρο υπάρχουν ερείπια αρχαίου οικισμού με λείψανα φρουριακών εγκαταστάσεων.
Τελευταία Ενημέρωση
22-09-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 33746/1924/11-4-1960, ΦΕΚ 199/Β/11-5-1960
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/50927/2603/7-11-1991, ΦΕΚ 978/Β/27-11-1991