ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Ιερού των Καβείρων
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΗΜΝΟΥ / ΛΗΜΝΟΥ / ΜΟΥΔΡΟΥ /
Θέση
Περιοχή Καβειρίου - Χλόης
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Κ' ΕΠΚΑ Λέσβος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
26-09-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ 11523/23-8-1963, ΦΕΚ 408/Β/18-9-1963
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/14411/752/2-4-1992, ΦΕΚ 290/Β/29-4-1992
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/14411/752/2-4-1992, ΦΕΚ 330/Β/18-5-1992
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/61145/3599/9-12-1997, ΦΕΚ 81/Β/5-2-1998