ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Διασκαρίου. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ /
Θέση
Διασκάρι
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Χαλκοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΔ' ΕΠΚΑ Άγιος Νικόλαος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
02-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/14235/869/24-3-1998, ΦΕΚ 425/Β/6-5-1998
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/26340/1642/3-6-1998, ΦΕΚ 611/Β/18-6-1998