ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Βρόκαστρο
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΔ' ΕΠΚΑ Άγιος Νικόλαος
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Οριοθέτηση Π.Δ. 26/1/1990 (ΦΕΚ 93/Δ/16-2-1990) Βλ. σελ.
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/5560/213/29-1-1982, ΦΕΚ 185/Β/23-4-1982