ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Παράρτημα Ελούντας. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΔ' ΕΠΚΑ Άγιος Νικόλαος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
02-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑPX/Α1/Φ24/27108/1062/30-6-1986,
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/5681/215/29-1-1982, ΦΕΚ 176/Β/21-4-1982