ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Νεκροταφείο και ερείπια μινωϊκού λιμένος στις θέσεις Κηπούρος, Λενικά, Σπηλιαρίδια
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ / Κουτσουράς
Θέση
Κηπούρος, Λενικά, Σπηλιαρίδια
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΔ' ΕΠΚΑ Άγιος Νικόλαος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
26-05-2005
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976