ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ενάλιος Αρχαιολογικός Χώρος στο ακρωτήριο Ατζιπάς, νήσου Καλύμνου Ν. Δωδεκανήσου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ / /
Θέση
Ακρωτήριο Ατζιπάς.
Τύπος Κήρυξης
ενάλιος αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ενάλιοι Χώροι
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΒ' ΕΠΚΑ Ρόδος
ΕΕΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
02-10-2009
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/6141/426/22-8-2003, ΦΕΚ 1275/Β/8-9-2003