ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος της περιοχής του όρμου Πεζώντα Δωδεκανήσου.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ / /
Θέση
Όρμος Πεζώντα.
Τύπος Κήρυξης
ενάλιος αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ενάλιοι Χώροι
Χρονική Περίοδος
Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΒ' ΕΠΚΑ Ρόδος
ΕΕΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
02-10-2009
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/76007/4802/21-8-2003/21-8-2003, ΦΕΚ 1302/Β/12-9-2003