ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος στη Συκαμινέα
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΑΡΙΣΑΣ / ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ / ΚΑΡΥΑΣ / Συκαμινέα
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
7η ΕΒΑ Λάρισα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/52404/1220 π.ε./2-2-1987, ΦΕΚ 302/Β/17-6-1987
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/64991/1312/3-5-1994, ΦΕΚ 373/Β/19-5-1994