ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Τουρκικό τέμενος στην Ελασσόνα
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΑΡΙΣΑΣ / ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ / ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ / Ελασσών
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί Χώροι, Ισλαμικά Τεμένη, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
7η ΕΒΑ Λάρισα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
26-11-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 52434/1598/6-8-1946, ΦΕΚ 149/Β/10-9-1946
ΥΑ 159565/6908/27-1-1959, ΦΕΚ 48/Β/9-2-1959