ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ο χώρος περί το ξενοδοχείον "Ήλιος" οριζόμενος από τις οδούς Ρήγα Φερραίου, Ελ. Βενιζέλου και Λεωφ. Βασ. Φρειδερίκης
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΡΟΔΟΥ / ΡΟΔΟΥ / ΡΟΔΟΥ / Ρόδος
Θέση
Οδοί Ρήγα Φερραίου, Ελ. Βενιζέλου και Λεωφ. Βασ. Φρειδερίκης
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
4η ΕΒΑ Ρόδος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
05-08-2005
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962