ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολ. Χώρος Λαυρεωτικής - Περιοχές: Άνω και Κάτω Σουνίου, αρχαιολ. χώρος Σουνίου, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος κ.λ.π. και η Ε.Β.Ο.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ /
Θέση
Άνω και Κάτω Σούνιο, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Β' ΕΠΚΑ Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
* Τα όρια της Ζώνης Α8 εκτείνονται στους δήμους Αγίου Κωνσταντίνου και Λαυρεωτικής (Βλ. σελ. 970,005α) ** Για τον Αρχαιολογικό χώρο Σουνίου Βλ. σελ. 1001β κ.ε.
Τελευταία Ενημέρωση
25-11-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ31/17670/1328/21-6-1975, ΦΕΚ 759/Β/23-7-1975
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/14-12-1995, ΦΕΚ 1070/Β/29-12-1995
ΠΔ 17-2-1998, ΦΕΚ 125/Δ/27-2-1998