ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Λίμνη Πετρών Φλωρίνης.Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ / ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
13-04-2005
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ31/23211/1747/1975/27-1-1977, ΦΕΚ 86/Β/10-2-1977