ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Κτίρια αποθηκών στην οδό Γ. Σταύρου και Γ. Σουρή 2 στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. του δήμου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΣΥΡΟΥ / ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ / Ερμούπολις
Θέση
Οδός Γ. Σταύρου και Γ. Σουρή 2
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Βοηθητικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Κυκλάδων Σύρο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
15-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/989/16681/10-8-1987, ΦΕΚ 475/Β/3-9-1987