ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ιερόν του Αμυκλαίου μετά λειψάνων του περιβόλου του ιερού
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΣΠΑΡΤΗΣ / ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ / Αγία Κυριακή
Θέση
Ύψωμα της περιοχής Σκλαβοχωρίου, Β του οικισμού των Αμυκλών
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Τμήματα Κτιρίου, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Ε' ΕΠΚΑ Σπάρτη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 11707/14-6-1966, ΦΕΚ 429/Β/8-7-1966