ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
«Μύλος Βενέτη» στην Παραλία Σεργούλας Φωκίδος
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΦΩΚΙΔΑΣ / ΔΩΡΙΔΟΣ / ΕΥΠΑΛΙΟΥ / Παραλία Σεργούλας
Θέση
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αγροτική Οικονομία, Μύλοι
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Στερεάς Ελλάδας Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
23-10-2008
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/1046ΠΕ/4454/12-1-2004, ΦΕΚ 140/Β/29-1-2004