ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ο ενοριακός ναός Αγίου Νικολάου στην Πόθια Καλύμνου.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ / / Κάλυμνος
Θέση
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική, Σύγχρονη
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου Ρόδο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Εκκλησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
30-06-2011
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/106664/5451/29-11-2006, ΦΕΚ 172/ΑΑΠ/14-12-2006