ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αγροτική εγκατάσταση (κτίριο κατοικίας, ελαιοτριβείο, αποθήκες) στις Ασβεσταριές Κατηχωρίου, στην Πορταριά Μαγνησίας, φερομένης ιδιοκτησίας Κων/νου Τουλούδη
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΒΟΛΟΥ / ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ /
Θέση
Ασβεσταριές
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αγροτική Οικονομία, Βοηθητικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Θεσσαλίας Βόλο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
29-04-2010
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/100039/2734/17-3-2008, ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/10-4-2008