ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Συγκρότημα θολωτών κατασκευών στο Στύλο
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΧΑΝΙΩΝ / ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ / ΑΡΜΕΝΩΝ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Χρονική Περίοδος
Ενετοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
07-12-2005
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50618/1276 π.ε./3-3-1988, ΦΕΚ 165/Β/24-3-1988