Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ι. Μονή Παντανάσσης
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΑΡΤΑΣ / ΑΡΤΑΙΩΝ / ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ / Παντανάσσης /
Θέση 5 χλμ. βόρεια της Φιλιππιάδας
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
18η ΕΒΑ Άρτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * H περιοχή της I. Mονής Παντάνασσας ανήκε παλιότερα στο δήμο Φιλιππιάδος του νομού Πρέβεζας.
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 103617/4350/24-12-1957, ΦΕΚ 12/Β/17-1-1958
ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ Β1/Φ33/24522/491/30-6-1993, ΦΕΚ 554/Β/27-7-1993