Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Παραδοσιακός οικισμός Μυκόνου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΥΚΟΝΟΥ / ΜΥΚΟΝΟΥ / / Μυκονίων / Μύκονος
Θέση
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
ΥΝΜΤΕ Κυκλάδων Σύρο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 7122/14-6-1963, ΦΕΚ 286/Β/28-6-1963
ΠΔ 19-10-1978, ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978
ΠΔ 11-5-1989, ΦΕΚ 345/Δ/2-6-1989
ΠΔ 5-9-1995, ΦΕΚ 721/Δ/14-9-1995
ΠΔ 6-8-1997, ΦΕΚ 701/Δ/18-9-1998