Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Χώρα Αμοργού. Παραδοσιακός οικισμός
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΝΑΞΟΥ / ΑΜΟΡΓΟΥ / / Αμοργού / Αμοργός
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΑ' ΕΠΚΑ Αθήνα Συναρμοδιότητα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα Συναρμοδιότητα
ΥΝΜΤΕ Κυκλάδων Σύρο Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις ** Για τα τοπογραφικά διαγράμματα βλ. ΦΕΚ 345/Δ/2-6-1989
Τελευταία Ενημέρωση 06-03-2007
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 11679/9-9-1965, ΦΕΚ 618/Β/17-9-1965
ΠΔ 19-10-1978, ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978
ΠΔ 11-5-1989, ΦΕΚ 345/Δ/2-6-1989
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/42337/891/23-9-1993, ΦΕΚ 801/Β/6-10-1993
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/42337/891/23-9-1993, ΦΕΚ 873/Β/30-11-1993
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/42337/891/23-9-1993, ΦΕΚ 918/Β/22-12-1993