Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Το κτιριακό συγκρότημα του παλαιού υδρόμυλου «του Μαυρογένη», στον οικισμό Μύλοι Κυπαρισσίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιμιρζιάδη Πέτρου και Μυρτούς, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ / ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ / Κυπαρισσίας / Μύλοι
Θέση
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Μύλοι
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική, Σύγχρονη
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία υδρόμυλος «του Μαυρογένη»
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Πελοποννήσου Τρίπολη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-06-2013
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/22282/346/18-4-2012, ΦΕΚ 159/ΑΑΠ/8-5-2012