Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Λεχαίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ / ΆΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ / Λεχαίου /
Θέση "Δύο Βουνάκια ή Λίμνη" ή "Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου"
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Λιμενικές Εγκαταστάσεις, Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΖ' ΕΠΚΑ Κόρινθος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 29-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ 10895/8-1-1965, ΦΕΚ 104/Β/3-2-1965
ΥΑ 21585/13-1-1966, ΦΕΚ 60/Β/5-2-1966
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/42301/2538/26-5-2005, ΦΕΚ 756/Β/6-6-2005