Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Το τείχος του Ισθμού (Εξαμίλλιον) μετά του συναφούς Ιουστινιάνειου φρουρίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ / ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ / Ισθμίας /
Θέση Εξαμιλίων
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αμυντικά Συγκροτήματα
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
25η ΕΒΑ Αρχαία Κόρινθος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του Eξαμιλίου περιλαμβάνονται ο I.N. Aγ. Iωάννη και το Nεκροταφείο Iσθμίας
Τελευταία Ενημέρωση 07-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 70262/2890/2-9-1958, ΦΕΚ 255/Β/18-9-1958
ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962
ΥΑ 16523 π.ε./23-1-1965, ΦΕΚ 134/Β/20-2-1965
ΥΑ 11707/14-6-1966, ΦΕΚ 429/Β/8-7-1966
ΥΑ 21011 π.ε./13-1-1971, ΦΕΚ 58/Β/25-1-1971