Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος Ι. Μονής Παναγίας Πραθίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ / ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ / Αγίων Θεοδώρων /
Θέση περιοχή Πράθι, στα Γεράνεια όρη
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΖ' ΕΠΚΑ Κόρινθος
25η ΕΒΑ Αρχαία Κόρινθος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 29-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/16278/431/23-4-2000, ΦΕΚ 613/Β/10-5-2000
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/36288/1794π.ε./17-10-2001, ΦΕΚ 1414/Β/22-10-2001
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/24185/751/15-10-2001, ΦΕΚ 1468/Β/26-10-2001
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/55538/1804/15-10-2001, ΦΕΚ 1491/Β/6-11-2001