Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Αιανής (περιοχή Καισάρειας)
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ / ΕΛΙΜΕΙΑΣ / Καισάρειας /
Θέση θέση Παλιόκαστρο, στα Ν του σύγχρονου οικισμού της Καισάρειας.
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Προϊστορική, Αρχαιοελληνική, Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Λ' ΕΠΚΑ Αιανή
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις *Βλ. σελ. 153β κε.
Τελευταία Ενημέρωση 12-10-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22172/1355/12-5-1998, ΦΕΚ 508/Β/26-5-1998
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/4994/207/31-3-1999, ΦΕΚ 422/Β/20-4-1999