Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Κάστρο στο Κτένιον Κερασέας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ / ΑΙΑΝΗΣ / Κτένιον /
Θέση ΒΔ του Κτενίου
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Λ' ΕΠΚΑ Αιανή Συναρμοδιότητα
17η ΕΒΑ Γρεβενά Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Λείψανα Ακροπόλεως : Τείχος ασβεστόκτιστο που σώζει λείψανα παλαιότερης εποχής (ξερολιθιά-προϊστορικοί χρόνοι) Χρονολογία : Προϊστορικοί χρόνοι-εποχή Τουρκοκρατίας
Τελευταία Ενημέρωση 09-07-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 7-8-1930, ΦΕΚ 286/Α/18-8-1930