Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου "Κάστρο Καισαριάς" (Παληόκαστρο)
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ / ΕΛΙΜΕΙΑΣ / Καισάρειας /
Θέση ΝΔ της Καισαριάς και ΝΑ του χωριού Εκμεκοσίσκιοϊ
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
17η ΕΒΑ Γρεβενά
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Λείψανα ισχυρού πρωτοβυζαντινού τείχους (6ος αι. μ.Χ.) με πύργους κατά διαστήματα. Ψηφιδωτό δάπεδο, τμήμα του οποίου βρίσκεται κάτω από το τείχος.
Τελευταία Ενημέρωση 07-08-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 7-8-1930, ΦΕΚ 286/Α/18-8-1930