Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου "Παληόκαστρο" Γρατσίνου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΟΖΑΝΗΣ / ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ / ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ / Βελβεντού /
Θέση Δυτικά του Βελβεντού
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Λ' ΕΠΚΑ Αιανή Συναρμοδιότητα
17η ΕΒΑ Γρεβενά Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Λείψανα αρχαίου φρουρίου (ίσως πρόκειται για την αρχαία πόλη Φυλακή) Χρονολογία : Ελληνιστικοί μέχρι Βυζαντινοί χρόνοι. Ο οικισμός "Γρατσίνος" μετονομάστηκε σε "Παλαιογράτσανον".
Τελευταία Ενημέρωση 28-07-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 7-8-1930, ΦΕΚ 286/Α/18-8-1930