Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Αιανής
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ / ΑΙΑΝΗΣ / Αιανής / Αιανή
Θέση Μεγάλη Ράχη, Λειβάδια, Ούτσινα,Τσκάρια, Καπουτσίνα, Ρέμα Αγίου Μάρκου, Ράχη Τσέικα, λόφος Αγίου Κωνσταντίνου (Ράχη Πεντέση), Βέρβερη (Μαντριά), Κουρί, Πέντε Αλώνια, Πολεμίστρα, Ισιώματα, Χούχουλο.
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Προϊστορική, Αρχαιοελληνική, Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Λ' ΕΠΚΑ Αιανή Συναρμοδιότητα
17η ΕΒΑ Γρεβενά Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις *800μ. ΒΑ της Αιανής (προηγούμενη ονομασία Αιανής: Καλλιανή): Νεκροταφείο, λείψανα τείχους (φρουρίου) και λείψανα κτιρίων, χρονολογούμενα από τους προϊστορικούς έως τους τουρκικούς χρόνους. **Βλ. σελ.188,03-188,06
Τελευταία Ενημέρωση 12-10-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 7-8-1930, ΦΕΚ 286/Α/18-8-1930
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/17222/1284 π.ε./19-11-1976, ΦΕΚ 1504/Β/15-12-1976
ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ17/9318/340/20-2-1985, ΦΕΚ 163/Β/28-3-1985
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22172/1355/12-5-1998, ΦΕΚ 508/Β/26-5-1998
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/4994/207/31-3-1999, ΦΕΚ 422/Β/20-4-1999
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/54834/3314/17-10-2001, ΦΕΚ 1464/Β/26-10-2001