Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Δύο Γεφύρια επί της επαρχιακής οδού Αργοστόλι - Πόρος
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ / ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ / Βαλεριάνου / Πλατείαι
Θέση Επί της επαρχιακής οδού Αργοστόλι - Πόρος
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Γέφυρες, Γέφυρες
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Ιονίων Νήσων Κέρκυρα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Βλ. για το χάρτη σ. 88,01-88,02
Τελευταία Ενημέρωση 11-09-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2271/44400/5-8-1994, ΦΕΚ 707/Β/20-9-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2271/44400/20-10-1994, ΦΕΚ 850/Β/15-11-1994