Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος Πόρου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ / ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ / Πόρου /
Θέση Πάχνι, Αφράτι, Γρουζή, λοφοσειρά Πιεροβουνίου, Κάναλος, "Στου Λανί τον κάμπο", Λιθάρια, Μπούρτζι, λόφος Αρές (θέση Πλαιράχη), κοιλάδα Τζανάτων, κατά μήκος του ποταμού Βρόχινα.
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Νεολιθική, Χαλκοκρατία, Ελληνιστική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΕ' ΕΠΚΑ Αργοστόλι
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-10-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/6109/264/8-3-1993, ΦΕΚ 193/Β/23-3-1993
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/14919/760/10-5-1993, ΦΕΚ 1020/Β/2-6-1999
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ06/44469/2851/21-12-1999, ΦΕΚ 29/Β/19-1-2000