Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Οχυρώσεις της πόλεως της Κέρκυρας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ / Κερκυραίων / Κέρκυρα
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Αμυντικά Συγκροτήματα
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
21η ΕΒΑ Κέρκυρα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Tα κτίσματα των παλαιών οχυρώσεων της πόλης της Κέρκυρας που αναφέρονται στην Y.A. 15794 / 19 - 12 - 61 (Φ.E.Κ. 35 / B / 2 - 2 - 62) ταυτίζονται τόσο με το παλαιό, όσο και με το νέο φρούριο της πόλης, καθώς σύμφωνα με το κείμενο της κήρυξης χαρακτηρίζονται "τα ενετικά εν γένει τείχη".
Τελευταία Ενημέρωση 31-07-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 18-8-1938, ΦΕΚ 331/Α/15-9-1938
ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962