Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Μυκηναϊκός τάφος Γεωργικού
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ / Γεωργικού /
Θέση Ν. Δ. του χωρίου Γεωργικόν Θέση "Κούφια Ράχη"
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Χαλκοκρατία Ύστερη
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΔ' ΕΠΚΑ Καρδίτσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Mετά τον αναδασμό γης το μεγαλύτερο μέρος του τύμβου ανήκει στο Διαμέρισμα Ξυνονερίου και το υπόλοιπο στο Διαμέρισμα Γεωργικού. Tο αγροτεμάχιο Ξυνονερίου είναι κοινοτική έκταση, ενώ του Γεωργικού ιδιωτική.
Τελευταία Ενημέρωση 15-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 1154/4-3-1964, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964