Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου "Χωματόκαστρον " (οικισμός) Αμπελώνος
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΠΑΛΑΜΑ / ΦΥΛΛΟΥ / Φύλλου /
Θέση πλησίον του ρεύματος "Αυλάκι" ή Μαγούλες Μαγούλα Παλιάμπελα ή Μαγούλια
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΔ' ΕΠΚΑ Καρδίτσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Tο "χωματόκαστρο" αναφέρεται στο βιβλίο του X. Tσούντα "Aι προϊστορικαί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου"σ.10, ως σπουδαίος συνοικισμός ανερχόμενος εις τον λιθικόν αιώνα...
Τελευταία Ενημέρωση 28-05-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 1154/4-3-1964, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964