Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος "Καλέ Τσιφλίκ" (τείχη και θέση της βυζαντινής πόλης Ανακτορουπόλεως)
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΑΒΑΛΑΣ / ΠΑΓΓΑΙΟΥ / ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ / Νέας Περάμου /
Θέση Λόφος "Καλέ Τσιφλίκ", παρά την Ν. Πέραμο.
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
12η ΕΒΑ Καβάλα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 69533/4194/2-10-1959, ΦΕΚ 372/Β/22-10-1959
ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966