Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Παγγαίο
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΑΒΑΛΑΣ / ΠΑΓΓΑΙΟΥ / ΠΑΓΓΑΙΟΥ / /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Φυσικοί Χώροι, Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Φυσικοί Χώροι, Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Φυσικοί Χώροι, Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Προϊστορική, Χαλκοκρατία Ύστερη, Πρώιμοι Ιστορικοί Χρόνοι, Αρχαϊκή, Κλασική, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΗ' ΕΠΚΑ Καβάλα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Περιοχή Δήμων / Κοινοτήτων Οφρυνίου, Γαληψού, Ποδοχωρίου, Πλατανοτόπου, Μεσορόπης, Μουσθένης, Δωματίων, Χρυσοκάστρου, Κηπίων, Ελευθερουπόλεως, Παλαιοχωρίου, Γεωργιανής, Νικήσιανης. Στην αναοριοθέτηση ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/1-4-2011, περιλαμβάνονται οι κάτωθι κύριες θέσεις με τις υποκατηγορίες τους:1) Οφρύνιο Ο1: Θέση «Καλαμούδι» ΦΕΚ 1465/Β/26.10.2001 2) Γαληψός 3) Ποδοχώρι 4) Πλατανότοπος 5) Μεσορόπη 6) Μουσθένη 7) Δωμάτια 8) Αυλή 9) Κηπιά 10) Ακροβούνι 11) Χορτοκόπι 12) Αντιφίλιπποι 13) Παλαιοχώρι 14) Νικήσιανη 15) Μεταλλευτικές στοές Παγγαίου όρους (ΦΕΚ 367/ Β/26.6.1981) 16) Μονή Εικοσιφοινίσσης 17) Κορμίστα 18) Ηλιοκώμη 19) Πρώτη 20) Ροδολίβος 21) Μικρό Σούλι (Βυζαντινός οικισμός Σέμαλτου) 22) Νέα Φυλή 23) Παλαιοκώμη 24) Αμφίπολη 25) Μεσολακκιά.
Τελευταία Ενημέρωση 14-09-2012
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/68159/3413/4-12-1979, ΦΕΚ 93/Β/31-1-1980
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/31358/1074/18-6-1981, ΦΕΚ 367/Β/26-6-1981
ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/26114/1087/16-3-2011, ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/1-4-2011