Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Λιμένας Θάσου. Αρχαία πόλις Θάσου.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΘΑΣΟΥ / ΘΑΣΟΥ / / Θάσου /
Θέση Λιμένας
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΗ' ΕΠΚΑ Καβάλα Συναρμοδιότητα
12η ΕΒΑ Καβάλα Συναρμοδιότητα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 5-2-1925, ΦΕΚ 34/Α/10-2-1925
ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ17/64991/7421/1-12-1976, ΦΕΚ 1501/Β/14-12-1976
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/58148/2970 π.ε./17-4-1992, ΦΕΚ 321/Β/12-5-1992
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/4995/208/29-1-1999, ΦΕΚ 84/Β/9-2-1999