Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΔΩΔΩΝΗΣ / ΔΩΔΩΝΗΣ / Δωδώνης / Δωδώνη
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαία Ιερά, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαία Ιερά, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαία Ιερά, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαία Ιερά, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαία Ιερά
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΒ' ΕΠΚΑ Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 24-1-1927, ΦΕΚ 15/Α/25-1-1927
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/23196/1180/28-1-1992, ΦΕΚ 98/Β/14-2-1992
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/55927/2935/21-11-1994, ΦΕΚ 913/Β/9-12-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/20984/1162/28-4-1995, ΦΕΚ 427/Β/17-5-1995
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/21358/921/9-3-2006, ΦΕΚ 338/Β/21-3-2006