Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ακρόπολη Δυμοκάστρου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ / ΠΕΡΔΙΚΑΣ / Πέρδικας / Αρίλλας
Θέση Δυμόκαστρο (αρχαία Ελίνα) - Καραβοστάσι
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Κλασική, Ελληνιστική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΒ' ΕΠΚΑ Ηγουμενίτσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Αρχαίος περιτειχισμένος οικισμός και ακρόπολη (4ου π.Χ. αιώνα) * Γ) Διόρθωση Σφάλματος : Φ.Ε.Κ. 820 / Β / 4 - 9 - 1996
Τελευταία Ενημέρωση 24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ08/28342/1435/2-7-1996, ΦΕΚ 616/Β/22-7-1996
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ08/28342/1435/2-7-1996, ΦΕΚ 820/Β/4-9-1996
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/401/17/11-4-2008, ΦΕΚ 157/ΑΑΠ/29-4-2008