Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Παλαιές Εκκλησίες στις Πέντε Εκκλησιές
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / ΣΟΥΛΙΟΥ / ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ / Πέντε Εκκλησιών / Πέντε Εκκλησίαι
Θέση Ουζντίνα
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
8η ΕΒΑ Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * -- H Eπαρχία Παραμυθίας έχει μετονομαστεί σε Eπαρχία Σουλίου -- Tα ονόματα των πέντε ναών που αναφέρει η κήρυξη είναι : Ι. Nαός Aγίου Aθανασίου, Ι. Nαός Kοίμησης Θεοτόκου, Ι. Nαός Tαξιαρχών, Ι. Nαός Προφήτη Hλία, Ι. Nαός Aγίου Δημητρίου -- O Ι. Nαός Kοίμησης Θεοτόκου και ο Ι. Nαός Aγίου Aθανασίου έχει κηρυχτεί ήδη και με την Y.A. 15794 / 19 - 12 - 1961 (Φ.E.K. 35 / B / 2 - 2 - 1962)
Τελευταία Ενημέρωση 21-05-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962