Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός Χώρος κοιλάδας ποταμού Λουσίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ / ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ / Δημητσάνης (Δημητσάνας) /
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
25η ΕΒΑ Αρχαία Κόρινθος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Βλ. και κοινότητες Ατσιχόλου και Στεμνίτσης.
Τελευταία Ενημέρωση 25-05-2012
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΧΩΡΟΙ/37261/1120/8-8-1997, ΦΕΚ 761/Β/28-8-1997
ΥΑ ΕΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ50/ 3980/248/11-1-2007, ΦΕΚ 29/ΑΑΠ/31-1-2007 31 Ιανουαρίου 2007
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ50/23588/1048/17-3-2009, ΦΕΚ 132 ΑΑΠ/29-3-2009