Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Πέτρινος υδραύλακας στην Παραλία Σεργούλας Φωκίδος
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΦΩΚΙΔΑΣ / ΔΩΡΙΔΟΣ / ΕΥΠΑΛΙΟΥ / Σεργούλας / Παραλία Σεργούλας
Θέση
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Συστήματα Ύδρευσης
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Στερεάς Ελλάδας Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-10-2008
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/1046ΠΕ/4454/12-1-2004, ΦΕΚ 140/Β/29-1-2004