Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Κτιριακό σύνολο τεσσάρων (4) κτισμάτων στις οδούς Ερμού 5 και Καποδιστρίου 5
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / / Θεσσαλονίκη
Θέση οδοί Ερμού 5 και Καποδιστρίου 5 (ΟΤ 146/3)
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Οικιστικά Σύνολα, Αστικά Κτίρια, Οικιστικά Σύνολα, Αστικά Κτίρια, Οικιστικά Σύνολα, Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-09-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/21565/992/26-4-1994, ΦΕΚ 384/Β/24-5-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3045/51010/14-10-1994, ΦΕΚ 826/Β/4-11-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3451 π.ε./40789/30-8-1999, ΦΕΚ 1766/Β/20-9-1999