Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / / Θεσσαλονίκη
Θέση (βλέπε συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα)
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Ιστορικοί Τόποι, Ιστορικοί Τόποι, Ιστορικοί Τόποι
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη Συναρμοδιότητα
ΥΜΑΘ Θεσσαλονίκη Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Βλ. σελ. 239β ** Βλ. σελ. 241β *** Βλ. σελ. 243β
Τελευταία Ενημέρωση 15-10-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/21565/992/26-4-1994, ΦΕΚ 384/Β/24-5-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3046/51009/14-10-1994, ΦΕΚ 833/Β/9-11-1994
ΠΔ 28-3-2001, ΦΕΚ 273/Δ/11-4-2001