Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Πασά Χαμάμ - τουρκικό λουτρό ("Λουτρά Φοίνιξ" ή Λουτρό Αγίων Αποστόλων)
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / / Θεσσαλονίκη
Θέση στη συμβολή των οδών Κάλβου και Καρατζά
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Λουτρά, Λουτρά
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
9η ΕΒΑ Θεσσαλονίκη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις * Κήρυξις Αγίων Αποστόλων, βλ. σ. 155
Τελευταία Ενημέρωση 20-03-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 13-1-1938, ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/31700/754/18-9-1990, ΦΕΚ 694/Β/5-11-1990