Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος Πλατείας Κυπρίων Αγωνιστών-Διοικητηρίου
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / / Θεσσαλονίκη
Θέση Κάτω από τις οδούς Αγ. Δημητρίου, Βενιζέλου, Ολύμπου και Κυπρίων Αγωνιστών (Ι. Δραγούμη)
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Λουτρά, Αρχαιολογικές Θέσεις, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Λουτρά, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΣΤ' ΕΠΚΑ Θεσσαλονίκη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ : ΦΕΚ 833 / Β / 3 - 10 - 1995
Τελευταία Ενημέρωση 20-03-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/36104/2105/2-7-1995, ΦΕΚ 738/Β/28-8-1995
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/36104/2105/2-7-1995, ΦΕΚ 833/Β/3-10-1995